010 521 77 77 info@hklaw.nl
Home » Onze advocaten

Onze advocaten

Acht MEESTERS IN DE RECHTEN; ÉÉN TEAM

Hoewel onze advocaten allemaal hun eigen specialisaties hebben, vindt er veelvuldig overleg plaats tussen hen. Uw dossier wordt op deze manier vanuit diverse standpunten bekeken zodat de beste strategie kan worden gekozen.

Mr. Jens Maliepaard, advocaat

Mr. Jens Maliepaard, advocaat

Financieel recht, contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht

Jens is partner van ons kantoor. Hij is gespecialiseerd in financieel recht en focust zich op algemeen contracts- en aansprakelijkheidsrecht. Jens beschikt over een scherp analytisch vermogen en is in staat om complexe geschillen in een kort tijdsbestek terug te brengen naar hun essentie.

Als advocaat is Jens zeer bepalend voor het verloop van de aandelenlease affaire en de woekerpolis affaire waar hij optreedt namens gedupeerde particulieren en collectieve belangenbehartigers. Mede als gevolg van het door hem gevoerde verweer tegen de verbindend verklaring van de Fortis schikking werd deze regeling op dusdanige wijze aangepast dat de grote verschillen tussen de verschillende beleggers naar een aanvaardbaar niveau werden teruggebracht.

Met veel van zijn klanten heeft Jens een jarenlange vertrouwensband opgebouwd die hem in staat stelt snel te schakelen indien er juridische geschillen dreigen. Hij beschikt over ruime proceservaring en voelt zich voor de rechtbank als een vis in het water. Veel van de door hem gevoerde procedures zijn gepubliceerd.

E-mail: j.maliepaard@hklaw.nl

Mr. Esther Sonneveld, advocaat

Mr. Esther Sonneveld, advocaat

Arbeidsrecht, bouwrecht, contractenrecht

Esther is een ervaren advocaat met een praktische benadering. Zij is partner van ons kantoor en draait een gevarieerde praktijk waarbij de nadruk ligt op het arbeids-, bouw- en contractenrecht. Esther maakt duidelijke afspraken en streeft altijd naar een optimale samenwerking met haar cliënt.

Met Esther weet je je verzekerd van een advocaat die haar mannetje staat. Ze is bevlogen, betrokken en creatief en vindt vaak een oplossing waar anderen deze niet zien. Mocht een oplossing buiten rechte niet voorhanden zijn zal zij niet aarzelen om te procederen.

E-mail: e.sonneveld@hklaw.nl

Mr. Roeland van Gelder, advocaat

Mr. Roeland van Gelder, advocaat

Huurrecht, ruimtelijke ordening, bestuursrecht

Roeland heeft meer dan 25 jaar ervaring in de advocatuur. Hij treedt op voor ondernemers en particulieren en zowel voor als tegen overheidsinstanties. Roeland heeft vooraanstaande woningbouwverenigingen als cliënt, voor wie hij veel verschillende huurgeschillen succesvol oplost.

Roeland is een zeer gedreven advocaat die indien nodig 24 uur per dag klaar staat voor zijn cliënten. Een echte professional die altijd bezig is met zijn cliënten, zijn vak en het doorontwikkelen van zijn praktijk in een continu streven naar de best mogelijke juridische dienstverlening. Roeland is naast het huurrecht gespecialiseerd in ruimtelijke ordening en het algemene bestuursrecht.

E-mail: r.vangelder@hklaw.nl

Mr. Joyleen Verhoek, advocaat

Mr. Joyleen Verhoek, advocaat

Familierecht, sociale zekerheidsrecht, bestuursrecht, verbintenissenrecht

Joyleen is familierechtspecialist. Zij is betrokken, bevlogen en weet tegelijkertijd de juiste afstand te bewaren die nodig is om gevoelige zaken op correcte wijze te begeleiden. Joyleen beschikt over een groot inlevingsvermogen en uitstekende analytische vaardigheden. Zij staat daarnaast cliënten bij van wie het rijbewijs is ingevorderd en behandelt zaken op het gebied van het sociale zekerheidsrecht, bestuursrecht en het algemeen verbintenissenrecht.

Een zaak win je op de feiten. Joyleen is er een meester in om de verzamelde feiten te vertalen naar de juridische context om zo te komen tot het beste resultaat voor haar cliënten.

E-mail: j.verhoek@hklaw.nl

Mr. Joost van Hattum, advocaat

Mr. Joost van Hattum, advocaat

Bouwrecht, huurrecht, contractenrecht

Joost heeft met vele jaren ervaring in het bedrijfsleven achter zich in 2017 de overstap gemaakt naar de advocatuur. Hij beoefent de advocatuur met oog voor de menselijke maat maar zonder een geschil uit de weg te gaan. Joost is creatief en vasthoudend. Hij wil de beste oplossing en begeleidt zijn cliënten met de grootst mogelijke zorg en aandacht. Zijn focus ligt op het bouwrecht, het huurrecht en het algemeen contractenrecht.

E-mail: j.vanhattum@hklaw.nl

Mr. Gert-Jan Houweling, adviseur

Mr. Gert-Jan Houweling, adviseur

Gert-Jan is samen met Edy Kars oprichter van het kantoor. Hij heeft meer dan 30 jaar succesvol ondernemen in de advocatuur achter de rug. Hij is een aantal jaar geleden gestopt als advocaat maar hij staat het kantoor nog als adviseur bij.

Mr. Edy Kars, adviseur

Mr. Edy Kars, adviseur

Edy is samen met Gert-Jan oprichter van het kantoor en heeft meer dan 30 jaar succesvol ondernemen in de advocatuur achter de rug. Edy is als adviseur aan het kantoor verbonden gebleven nadat hij in 2015 afscheid heeft genomen van de advocatuur.