010 521 77 77 info@hklaw.nl

Op het moment dat een echtpaar of een stel besluit uit elkaar te gaan, moeten er belangrijke keuzes gemaakt worden als er kinderen zijn. Wanneer verblijven de kinderen bij de ene ouder en wanneer bij de andere? Op dat moment gaat co-ouderschap een rol spelen.

Standaardregeling

Sommige ouders denken dat het gebruikelijk is dat de kinderen na een (echt)scheiding bij de moeder blijven wonen en dat de vader een ‘standaard’-regeling krijgt van twee weekenden per maand en de helft van de vakanties. We horen vaak: “Een co-ouderschap, dat is toch niet mogelijk als een vader fulltime werkt?” Andere ouders vullen dit weer op hun eigen manier in en passen maatwerk toe. De kinderen verblijven dan na het weekend bijvoorbeeld een dag langer bij de vader, die hen naar school toe brengt, of ze gaan woensdagmiddag naar vader.

Co-ouderschap

Co-ouderschap, wat houdt dit nu eigenlijk in? Het is een term die vooral in de praktijk wordt gehanteerd. De wet kent het begrip co-ouderschap namelijk niet. In de wet wordt gesproken over een verdeling van zorg- en opvoedingstaken. Deze verdeling komt in beginsel op beide ouders terecht.

De wetgever gaat ervan uit dat ouders taken die zij eerst samen op zich namen na de (echt)scheiding in gelijke mate verdelen. Dit houdt in dat de ouders zowel op financieel gebied als op het gebied van verzorging en opvoeding beiden dezelfde verantwoordelijkheid dragen. In theorie betekent dit dat de kinderen evenveel tijd doorbrengen bij elk van hun ouders en dat beide ouders de helft van de kosten zullen dragen.

Uitwerking

Hoe werkt dit in de praktijk? Er zijn ouders die, in onderling overleg, tot een andere verdeling van de zorg- en opvoedingstaken komen dan een ‘co-ouderschap’. De vader werkt vaak fulltime en draagt financieel meer bij dan op het gebied van verzorging en opvoeding. De moeder neemt juist die laatste taak voor het grootste deel op zich en vult dit financieel deels in met de bijdrage die de vader aan haar betaalt.

Conflict

Er zijn ook ouders die niet in onderling overleg tot een verdeling van de zorg- en opvoedingstaken komen. De vader ziet bijvoorbeeld geen mogelijkheid om de kinderen doordeweeks op te vangen en opteert voor de ‘standaard-regeling’ van een weekend per twee weken en de helft van de vakanties. Een dergelijk voorstel kan door de moeder worden opgevat als een geval van desinteresse in de kinderen.

Voorstel vader

Het kan ook zo zijn dat de vader juist graag een verdeling van de zorg- en opvoedingstaken ziet waarbij de kinderen de ene week bij hem verblijven en de andere week bij de moeder. De moeder stemt daar, al dan niet terecht, niet mee in. Indien een dergelijk verzoek van de vader aan een rechter moet worden voorgelegd, welke zaken spelen dan een belangrijke rol? Buiten het feit dat een vader uiteraard praktisch in de gelegenheid moet zijn een dergelijke verdeling mogelijk te maken, is één criterium vaak doorslaggevend: communicatie.

Belang communicatie

Zowel de rechter als de Raad voor de Kinderbescherming, die tijdens een procedure een adviserende rol heeft, gaan ervan uit dat er tussen ouders in ieder geval een minimale, constructieve communicatie moet zijn om ‘co-ouderschap’ mogelijk te maken.

Als deze communicatie, om welke reden dan ook, niet aanwezig is, wordt een verzoek van de vader tot een gelijke verdeling van de zorg- en opvoedingstaken over het algemeen niet gehonoreerd. Het risico dat de opvoeding van de kinderen zal lijden onder het gebrek aan communicatie tussen de ouders wordt in een dergelijke situatie te groot geacht.

Als bij de vader de wens tot co-ouderschap leeft maar er geen goede communicatie is, dan is het advies om eerst daar aan te werken alvorens een verzoek in te dienen bij de rechtbank.

Wilt u een verzoekschrift indienen bij de rechtbank? Ik help u daar graag bij.