010 521 77 77 info@hklaw.nl

Het kan wel eens voorkomen, je rijdt te hard of je hebt te diep in het glaasje gekeken en bent toch achter het stuur gekropen. Afhankelijk van hoeveel te hard, dan wel hoeveel teveel je hebt gedronken, mag de politie je de rijbevoegdheid ontzeggen. Je bent dan je rijbewijs kwijt.

Maar wat gebeurt er dan, en belangrijker, wat kan je doen om zo snel mogelijk weer de beschikking te krijgen over je rijbewijs?

Rijbewijs kwijt: gevolgen

Jouw rijbewijs wordt door de politie opgestuurd naar het parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) in Utrecht. De officier van justitie moet dan binnen tien dagen na de dag van de invordering een voorlopige beslissing nemen over het rijbewijs. Die beslissing is afhankelijk van meerdere factoren. In het geval van te hard rijden is – onder meer – van belang hoe hard je hebt gereden, waar je te hard hebt gereden, of het de eerste keer is of dat het wel vaker is voorgekomen. Bij overmatig gebruik van alcohol wegen mee of je beginnend bestuurder bent, is het alcoholgehalte in je adem of bloed van belang en ook of dit wel eens eerder is voorgekomen.

Invordering

De voorlopige beslissing is in de meeste gevallen dat het rijbewijs voor de duur van een bepaalde periode wordt ingevorderd. Als je bijvoorbeeld op de snelweg 55 kilometer per uur hard hebt gereden en dat was de eerste keer dat je zoiets hebt gedaan, dan zal in de regel een voorlopige ontzegging van de rijbevoegdheid voor de duur van twee maanden worden opgelegd. Voor de meeste mensen is dat een straf die verstrekkende gevolgen heeft. Bijvoorbeeld voor werk maar ook voor de organisatie van het gezin.

Persoonlijke omstandigheden

Indien de persoonlijke omstandigheden zodanig zijn, bijvoorbeeld dat de werkgever heeft aangegeven de arbeidsovereenkomst op te zeggen, kan op twee verschillende wijzen worden geprobeerd om het rijbewijs in afwachting van de inhoudelijke behandeling van de strafzaak terug te krijgen.

Bericht aan CVOM

De eerste mogelijkheid kan eigenlijk al meteen na de invordering. Op dat moment kan een bericht worden gestuurd aan het parket CVOM met alle persoonlijke omstandigheden, bij voorkeur voorzien van bewijsstukken, met het verzoek om bij de voorlopige beslissing daar alvast rekening mee te houden. In de regel volgt dan eerst wel een brief met een voorlopige beslissing maar komt daarna een brief van het parket CVOM dat het rijbewijs weer wordt teruggezonden.

Klaagschrift

Indien het parket CVOM weigert om het rijbewijs terug te geven, kan tegen de beslissing van de officier van justitie een klaagschrift worden ingediend bij de raadkamer van de rechtbank. Een formele eis is dat het klaagschrift bij akte wordt ingediend. Een gewone brief aan de rechtbank sturen is dus niet voldoende.

Zitting

Nadat het klaagschrift in ontvangst is genomen wordt er een zitting gepland. Meestal is dat binnen twee á drie weken na de indiening van het klaagschrift. Op die zitting wordt alleen het klaagschrift behandeld. Bij de zitting is ook de officier van justitie aanwezig, ook die zal een betoog houden over de invordering van het rijbewijs en het klaagschrift.

Uitspraak

De raadkamer van de rechtbank kan twee uitspraken doen, gegrond of ongegrond. De afweging hierbij is of bij de inhoudelijke behandeling van de strafzaak aannemelijk is dat een kortere onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid wordt opgelegd dan dat het rijbewijs op het moment van de behandeling van het klaagschrift al is ingevorderd. Daarbij zijn voornamelijk de persoonlijke omstandigheden van belang want in principe is de voorlopige beslissing van de officier van justitie conform de richtlijnen. Strafwerk is maatwerk en om die reden kan er van die richtlijnen worden afgeweken.

Rijbewijs terug

Indien de raadkamer van de rechtbank beslist dat het klaagschrift gegrond is, wordt het rijbewijs op korte termijn per aangetekende post aan je teruggestuurd. Indien het klaagschrift ongegrond wordt verklaard moet de inhoudelijke behandeling worden afgewacht. Als de inhoudelijke behandeling later is dan de termijn van de inhouding, wordt het rijbewijs na afloop van die termijn vanzelf teruggestuurd.

Rijden zonder rijbewijs

Van belang is dat, zolang je je rijbewijs kwijt bent en nog niet de feitelijke beschikking hebt over het rijbewijs, niet mag worden gereden. Rijden zonder rijbewijs in het geval het rijbewijs is ingevorderd is namelijk een misdrijf dat wordt bedreigd met gevangenisstraf.

Daarnaast kan het zo zijn dat het CBR een maatregel oplegt of onderzoek wil doen, daarover zal ik in een andere blog schrijven.

Bent u uw rijbewijs kwijt na invordering? Ik help u graag om het terug te krijgen.