010 521 77 77 info@hklaw.nl
Home » Specialisaties » Arbeidsrecht » Reorganisatie

Reorganisatie

Een reorganisatie houdt in dat er ingrijpende veranderingen in een organisatie gaan plaatsvinden, wat vaak gevolgen zal hebben voor werknemers. Een werkgever kan financiële of bedrijfsmatige redenen hebben om te reorganiseren waardoor er sprake kan zijn van een herschikking van functies en afdelingen. Vaak leidt dit tot functiewijzigingen of ontslagen voor werknemers.

Aan een reorganisatie moet een goed plan ten grondslag liggen, zeker als er sprake zal zijn van ontslag van medewerkers of zelfs een groep medewerkers. Als er tenminste twintig werknemers binnen een periode van drie maanden ontslagen moeten worden is er sprake van collectief ontslag. Het arbeidsrecht bepaalt onder welke voorwaarden een werknemer ontslagen mag worden. Het is dus van groot belang om hierbij van gedegen juridisch advies te worden voorzien. De arbeidsrechtspecialisten van Houweling & Kars Advocaten kunnen u met raad en daad bijstaan.

Een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen moet altijd bij het UWV worden gedaan. Onze ervaring leert dat werkgevers de aanvraag van een ontslagvergunning vaak niet goed voorbereiden en dat cruciale informatie ontbreekt. Onze advocaten zorgen ervoor dat de aanvraag in orde is zodat de het UWV de ontslagvergunning zal verlenen.

Wilt u meer weten of reorganiseren of hulp bij het opstellen van een reorganisatieplan of ontslagaanvraag? Neem vrijblijvend contact op!

Mr. Esther Sonneveld

Esther is een ervaren advocaat met een praktische benadering. Zij is partner van ons kantoor en draait een gevarieerde praktijk waarbij de nadruk ligt op het arbeids-, bouw- en contractenrecht. Esther maakt duidelijke afspraken en streeft altijd naar een optimale samenwerking met haar cliënt.

Telefoon: 010 521 77 77 | E-mail: e.sonneveld@hklaw.nl

Mr. Joyleen Verhoek

Joyleen VerhoekJoyleen staat cliënten bij op het gebied van het sociale zekerheidsrecht, bestuursrecht en het algemeen verbintenissenrecht. Zij is betrokken, bevlogen en weet tegelijkertijd de juiste afstand te bewaren die nodig is om gevoelige zaken op correcte wijze te begeleiden.

Telefoon: 010 521 77 77 | E-mail: j.verhoek@hklaw.nl

Mail ons uw vraag:

Direct contact: