010 521 77 77 info@hklaw.nl
Home » Specialisaties » Familierecht » Echtscheiding

Echtscheiding

Bij een scheiding komt veel kijken. Waar moet u aan denken?

Echtscheiding melden aan partner

Een belangrijke eerste stap is de scheidingsmelding aan de partner. Hoewel dit voor de hand ligt, is het vaak niet voor alle partijen even duidelijk dat een echtscheiding daadwerkelijk doorgezet gaat worden. Dit kan leiden tot frustratie en zorgt ervoor dat de verwerking van de echtscheiding moeizamer zal verlopen. Een duidelijke scheidingsmelding is essentieel om te komen tot een goede echtscheiding.

Echtscheiding en kinderen

Indien er kinderen in het spel zijn is het van belang ook hen duidelijk mee te delen dat hun ouders uit elkaar zullen gaan. Doe dit bij voorkeur samen met de partner en benadruk vooral dat het niets met hen te maken heeft. Belangrijk is dat de kinderen het van hun ouders horen en niet van anderen. Nadat de kinderen op de hoogte zijn gebracht kunnen naaste familie en vrienden worden ingelicht. Het is belangrijk dat wordt benadrukt dat mensen geen partij hoeven te kiezen en jullie er naar streven zaken zoveel mogelijk in onderling overleg te regelen. 

Stel uw vraag over echtscheiding:

Ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant

In het geval er minderjarige kinderen bij de echtscheiding betrokken zijn, is het verplicht om een door beide partijen ondertekend ouderschapsplan bij het verzoekschrift te voegen. Mocht dat niet tot de mogelijkheden behoren dan dient te worden aangetoond dat men zich tot het uiterste heeft ingespannen om tot een gezamenlijk ouderschapsplan te komen. Indien er geen ouderschapsplan is en niet aangetoond wordt dat er pogingen zijn gedaan om tot een gezamenlijk ouderschapsplan te komen, dan kan de verzoeker niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn of haar verzoek en gaat de echtscheiding vooralsnog niet door.

Een echtscheidingsconvenant is niet verplicht maar een goed convenant kan wel zorgen voor helderheid naar de toekomst toe. Het is een overeenkomst waarin zaken als de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap of de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden, pensioen en bijvoorbeeld de fiscale gevolgen van de echtscheiding in geregeld worden. Als het niet mogelijk is om over zaken met betrekking tot de kinderen of andere kwesties als hierboven genoemd overeenstemming te bereiken met de ex-partner, dan kan ieder onderwerp op zichzelf als zogenaamde nevenvoorziening naast het verzoek tot echtscheiding worden voorgelegd aan de rechtbank. Er zal dan een mondelinge behandeling worden gepland waarin beide partijen met hun advocaten de gelegenheid krijgen hun standpunten toe te lichten. Na enkele weken zal de rechtbank dan een uitspraak doen in een beschikking.

Voorlopige voorzieningen

Indien er zaken zijn waarover op korte termijn een voorlopige beslissing noodzakelijk is, dan is het mogelijk om in een spoedprocedure de rechtbank te verzoeken om inzake deze kwesties een beslissing te nemen welke geldig is gedurende de echtscheidingsprocedure. Zo kan het noodzakelijk zijn dat er duidelijkheid komt over wie er voorlopig in de woning blijft, bij wie de kinderen voorlopig blijven, een voorlopige omgangsregeling of een voorlopige kinder- en/of partneralimentatie. Een procedure inzake voorlopige voorzieningen is een aparte procedure die voorafgaand of gelijktijdig met de echtscheidingsprocedure kan worden opgestart. 

Direct contact:

Inschrijving bij de gemeente

Met het uitspreken van de echtscheiding door de rechtbank is het traject nog niet afgerond. Om daadwerkelijk gescheiden te zijn dient de beschikking te worden ingeschreven bij de gemeente waar u bent getrouwd. Indien u in het buitenland bent getrouwd wordt de echtscheiding ingeschreven bij de gemeente Den Haag. De echtscheiding dient binnen zes maanden na het wijzen van de beschikking te worden ingeschreven. Gebeurt dit niet tijdig dan verliest de beschikking zijn rechtskracht en zal de procedure opnieuw gestart moeten worden. Als beide partijen na de beschikking van de rechtbank een zogeheten akte van berusting ondertekenen, dan kan de echtscheiding direct worden ingeschreven. Indien één van beide partijen dat om wat voor reden dan ook niet doet, dan kan de echtscheiding pas na drie maanden worden ingeschreven. In deze drie maanden is hoger beroep tegen de beschikking van de rechtbank nog mogelijk.

Zoekt u een ervaren advocaat die u kan begeleiden in deze lastige periode, neemt u dan contact met ons op.

Mr. Arie van den Berg

Arie van den BergArie focust zich op het familierecht en het strafrecht. Hoe hoog de emoties in een geschil ook kunnen oplopen, of het nu een complex of juist eenvoudig geschil betreft; Arie geeft directe adviezen in een duidelijke taal.

Telefoon: 010 521 77 77 | E-mail: a.vandenberg@hklaw.nl

Mr. Joyleen Verhoek

Joyleen VerhoekJoyleen staat cliënten bij op het gebied van het sociale zekerheidsrecht, bestuursrecht en het algemeen verbintenissenrecht. Zij is betrokken, bevlogen en weet tegelijkertijd de juiste afstand te bewaren die nodig is om gevoelige zaken op correcte wijze te begeleiden.

Telefoon: 010 521 77 77 | E-mail: j.verhoek@hklaw.nl

Andere familierecht specialisaties: