010 521 77 77 info@hklaw.nl
Home » Specialisaties » Familierecht » Omgangsregeling

Omgangsregeling

U gaat uit elkaar en heeft kinderen samen. Hoe komt een omgangsregeling tot stand?

In onderling overleg

Uiteraard is het mogelijk om in onderling overleg tot een omgangsregeling te komen. Als dat lukt dan is het aan te raden om een ouderschapsplan op te stellen waarin de omgangsregeling wordt opgenomen.

U kunt daarvoor een gespecialiseerde advocaat inschakelen die exact weet welke onderwerpen in een ouderschapsplan opgenomen moeten worden. 

Andere familierecht specialisaties:

Procedure

Helaas lukt het veel ex-partners niet om in onderling overleg een omgangsregeling af te spreken. Als u eenzijdig een omgangsregeling wilt afdwingen dan kan daartoe een verzoekschrift worden ingediend bij de rechtbank door een advocaat. In een verzoekschrift wordt de rechtbank dan verzocht te bepalen dat er een bepaalde omgangsregeling zal gelden. Uw ex-partner krijgt de gelegenheid om te reageren op het verzoekschrift middels een verweerschrift. Daarna zal er door de rechtbank een mondelinge behandeling worden gepland waarin u beiden met uw advocaten de standpunten nog eens toe kunt lichten.

De rechtbank zal hierna in beginsel uitspraak doen, tenzij men zich niet voldoende geïnformeerd acht. Het is dan mogelijk dat de Raad voor de Kinderbescherming opdracht krijgt onderzoek te doen naar de vraag welke omgangsregeling in het belang is van de minderjarige(n).

Verschillende omgangsregelingen in de praktijk

In het verleden was de klassieke omgangsregeling er een waarbij de kinderen eens per twee weken een weekend en de helft van de vakanties en feestdagen bij de vader verbleven. Tegenwoordig is dat zeker niet meer de standaardregeling en wordt er vaker maatwerk toegepast, waarbij rekening wordt gehouden met de leeftijd van de kinderen en het werk- en privéleven van de beide ouders. Dat kan leiden tot een omgangsregeling die ook wel bekend staat als co-ouderschap en tot elke mogelijke vorm daar tussenin.

Stel uw vraag over omgangsregeling:

Leeftijd kinderen

Voor wat betreft de leeftijd van de kinderen is het uitgangspunt van de rechtbank dat als de kinderen nog erg jong zijn, het in hun belang is dat de contacten van de omgangsregeling frequent zijn en relatief kort. In dat geval wordt er dus vaak een regeling bepaald van meerdere momenten per week gedurende een paar uur. Het idee daarachter is dat de band tussen de niet-verzorgende ouder en kind beter wordt behouden en uitgebouwd, daar jonge kinderen het eerste contact alweer vergeten zijn als het volgende contact zich pas een week later aan dient. Naarmate de kinderen ouder worden is het uitgangspunt in het algemeen dat de contacten minder frequent, maar wel langer achter elkaar zijn.

Vordering tot nakoming

Mocht er een omgangsregeling zijn bepaald door de rechtbank en uw ex-partner komt de regeling niet na, dan is het mogelijk om in kort geding nakoming te vorderen van de omgangsregeling bij de voorzieningenrechter. Deze vordering tot nakoming kan gepaard gaan met de vordering van dwangmiddelen bij verdere niet-nakoming, zoals het betalen van een dwangsom of als ultieme middel assistentie van de politie bij het ophalen van de kinderen. Een kort geding is eveneens een mogelijkheid om een voorlopige omgangsregeling te laten bepalen, indien anders het risico bestaat dat een uitspraak van de rechtbank in een verzoekschriftprocedure enkele maanden op zich laat wachten en u ondertussen uw kinderen niet ziet.

Indien u een gespecialiseerde advocaat zoekt die u kan helpen bij het laten bepalen of wijzigen van een omgangsregeling, neemt u dan vrijblijvend contact op met ons kantoor.

Mr. Arie van den Berg

Arie van den BergArie focust zich op het familierecht en het strafrecht. Hoe hoog de emoties in een geschil ook kunnen oplopen, of het nu een complex of juist eenvoudig geschil betreft; Arie geeft directe adviezen in een duidelijke taal.

Telefoon: 010 521 77 77 | E-mail: a.vandenberg@hklaw.nl

Mr. Joyleen Verhoek

Joyleen VerhoekJoyleen staat cliënten bij op het gebied van het sociale zekerheidsrecht, bestuursrecht en het algemeen verbintenissenrecht. Zij is betrokken, bevlogen en weet tegelijkertijd de juiste afstand te bewaren die nodig is om gevoelige zaken op correcte wijze te begeleiden.

Telefoon: 010 521 77 77 | E-mail: j.verhoek@hklaw.nl

Direct contact: