010 521 77 77 info@hklaw.nl
Home » Specialisaties » Huurrecht » Ontruiming

Ontruiming

Een verhuurder heeft in bepaalde gevallen de mogelijkheid om een huurder te laten ontruimen. De kantonrechter bepaalt of de verhuurder mag overgaan tot ontruiming of niet. De verhuurder dient een zogenaamde ontruimingstitel te halen en daarvoor is vereist dat de huurder door middel van een dagvaarding in een procedure wordt betrokken. In die procedure zal dan de ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde worden gevorderd.

Grondslag ontruiming

In de meeste gevallen zal de grondslag van de ontruiming liggen in het ontstaan van een betalingsachterstand. Ontbinding van de huurovereenkomst is echter ook mogelijk op grond van overlast, illegale onderhuur, hennepplantage of woonfraude.

Als een betalingsachterstand wordt aangevoerd als reden voor de ontbinding van de huurovereenkomst dan hanteert de kantonrechter het criterium dat sprake moet zijn van een huurachterstand van tenminste 3 maanden.  Zelfs indien er sprake is van een achterstand van drie maanden of meer is het mogelijk dat aan de huurder nog een uitstel wordt gegeven om de achterstand in te lopen. Dit wordt ‘terme de grace’ genoemd.

Vaak is er sprake van meerdere discussiepunten tussen de huurder en verhuurder. De huurder betaalt de huur bijvoorbeeld niet omdat hij of zij van oordeel is dat de verhuurder eerst gebreken dient op te knappen.

Stel uw vraag over ontruiming:

Houweling en Kars advocaten bij huurrecht gerelateerde geschillen

Houweling en Kars advocaten wijst u erop wat uw verplichtingen en rechten zijn en op welke wijze u het beste kunt omgaan met dergelijke discussiepunten.

Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk contact opneemt. Indien er te veel tijd verstrijkt kan het zijn dat u voor een voldongen feit komt te staan, terwijl dat voorkomen had kunnen worden.

In bepaalde gevallen kan een ontruiming onrechtmatig zijn. U kunt dan door middel van een kort geding de ontruiming voorkomen. Laat u in geval van een dreigende ontruiming dus altijd adviseren door een van onze advocaten.

In alle gevallen is het zaak zo snel mogelijk contact op te nemen zodat Houweling en Kars advocaten direct de juiste maatregelen kan treffen de juiste adviezen kan verstrekken.  De kosten hoeven in deze geen rol te spelen want een eerste advies gesprek van 30 minuten is gratis en u zult vervolgens direct een prijsindicatie krijgen van de eventuele kosten. Uiteraard wordt er ook rechtsbijstand verleend op basis van gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging). Als u langer wacht zullen de mogelijkheden om effectief in te grijpen steeds beperkter worden.

Direct contact:

Mr. Roeland van Gelder, Advocaat huurrecht

Roeland van GelderRoeland heeft meer dan 25 jaar ervaring in de advocatuur. Hij treedt op voor ondernemers en particulieren en zowel voor als tegen overheidsinstanties. Roeland heeft vooraanstaande woningbouwverenigingen als cliënt, voor wie hij veel verschillende huurgeschillen succesvol oplost.

Telefoon: 010 521 77 77 | E-mail: r.vangelder@hklaw.nl

Mr. Joost van Hattum, Advocaat huurrecht

Joost van HattumJoost beoefent de advocatuur met oog voor de menselijke maat maar zonder een geschil uit de weg te gaan. Hij is creatief en vasthoudend. Hij wil de beste oplossing en begeleidt zijn cliënten met de grootst mogelijke zorg en aandacht. Zijn focus ligt op het bouwrecht, het huurrecht en het algemeen contractenrecht.

Telefoon: 010 521 77 77 | E-mail: j.vanhattum@hklaw.nl