010 521 77 77 info@hklaw.nl
Home » Specialisaties » Incasso » Huurincasso

Huurincasso

Houweling & Kars advocaten is expert op het gebied van huurincasso en het bepalen en uitvoeren van een debiteurenbeleid voor de zakelijke en de particuliere vastgoedverhuurder.

De ervaring leert dat het uitbesteden van een huurvordering aan een incasso advocaat maximaal resultaat oplevert. U kunt bij Houweling & Kars Advocaten rekenen op een professionele dienstverlening, juridische kennis en tientallen jaren ervaring.

Wij zijn flexibel en begrijpen dat in verschillende gevallen een verschillende aanpak vereist is. Zo treden wij op voor grote woning corporaties waarbij sociaal beleid een grote rol kan spelen, maar ook voor particuliere verhuurders waarbij de wanbetaling door de huurder directe en concrete acties vereist.

Houweling & Kars Advocaten kan, anders dan een deurwaarder of een incassobureau direct de zwaarste middelen inzetten, zoals het snel laten leggen van beslag of het aanvragen van een faillissement.

Ten aanzien van huurincasso’s zijn wij altijd bereid afspraken te maken op no-cure-no-pay basis. Afhankelijk van de aard en omvang van de vorderingen en de hoeveelheid dossiers neemt Houweling & Kars Advocaten incassozaken aan tegen een percentage van het geïncasseerde bedrag, en/of tegen een gering vast tarief per dossier. Wij streven er altijd naar de incassokosten voor rekening van de debiteur te laten komen. Daarnaast brengen wij de debiteur rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening.

Op deze pagina leest u meer over onze incassopraktijk. Wilt u snel actie ondernemen? Neem contact op met mr. Sonneveld.

Mr. Esther Sonneveld

Esther is een ervaren advocaat met een praktische benadering. Zij is partner van ons kantoor en draait een gevarieerde praktijk waarbij de nadruk ligt op het arbeids-, bouw- en contractenrecht. Esther maakt duidelijke afspraken en streeft altijd naar een optimale samenwerking met haar cliënt.

Telefoon: 010 521 77 77 | E-mail: e.sonneveld@hklaw.nl

Mail ons uw vraag:

Direct contact:

Meer lezen over incasso: